Nghịch Ngợm Cổ Phi

Fri, 05 Sep 2014 00:00:00 +0700

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi Review Rating: 7.41 out of 10 based on 29 reviews. 0
Đọc truyện Nghịch Ngợm Cổ Phi chủ yếu xoay quanh hai người cũng như hai quốc gia đang đối lập với nhau . Nàng là một người Miêu chuyên sử dụng cổ độc làm mọi người khiếp sợ , tuy nàng được xuyên qua làm công chúa nhưng lại là công chúa của một nước bại trận ...

Hắn , là một  tướng quân đem lính sang đánh nước nàng , tuy yêu nàng nhưng cuối cùng nàng phải làm nô dịch cho hắn !!! Cái kết của câu chuyện sẽ đi đến đâu ??