Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi Review Rating: 7.38 out of 10 based on 30 reviews.
Đọc truyện
Đọc truyện Nghịch Ngợm Cổ Phi chủ yếu xoay quanh hai người cũng như hai quốc gia đang đối lập với nhau . Nàng là một người Miêu chuyên sử dụng cổ độc làm mọi người khiếp sợ , tuy nàng được xuyên qua làm công chúa nhưng lại là công chúa của một nước bại trận ...

Hắn , là một  tướng quân đem lính sang đánh nước nàng , tuy yêu nàng nhưng cuối cùng nàng phải làm nô dịch cho hắn !!! Cái kết của câu chuyện sẽ đi đến đâu ??

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Nghịch Ngợm Cổ Phi (0)