Nằm Im Đừng Động

Thu, 27 Jul 2017 11:41:35 +0700

Nằm Im Đừng Động

Nằm Im Đừng Động Review Rating: 6.35 out of 10 based on 11 reviews. 0
Hắn rất thích giải phẫu cơ thể người, nhìn thấy máu chảy xuống từ từng thớ thịt liền sâu thẳm đáy lòng nổi lên phấn khích, ai bảo máu đều ngọt ngào như vậy!

Hắn thích hưởng thụ nhìn mục tiêu bé nhỏ chạy trốn trong tuyệt vọng, hắn thích được từ từ đem sinh hồn bóp nát.

Nhưng mà hắn cũng thích nàng, bất quá nàng tại sao như vậy không nghe lời? Chẳng lẽ cũng muốn hắn cho lên bàn mổ hử? Hắn như vậy bao kẻ cuồng si, hắn so với kẻ kia có gì thua kém?