Mỹ Sắc Liêu Nhân

Tue, 17 Apr 2018 11:23:03 +0700

Mỹ Sắc Liêu Nhân

Mỹ Sắc Liêu Nhân Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:55
Truyện Mỹ Sắc Liêu Nhân của tác giả Huyến Lạn Như Hoa thuộc thể loại đam mỹ. Vừa mới sinh ra thì đã mang gương mặt xinh đẹp hại dân hại nước, thật sự không phải là lỗi lầm của hắn.

Tên cường đạo chết tiệt này nửa đường xông ra cướp bóc, rồi lại không chỉ một hai mà những ba lần khinh bạc hắn. 

Hắn là nam nhân! Còn là một Vương Gia!