Mỹ Nhân, Sao Sao Đát (Mỹ Nhân, Moah Moah)

Tue, 10 Apr 2018 10:58:23 +0700

Mỹ Nhân, Sao Sao Đát (Mỹ Nhân, Moah Moah)

Mỹ Nhân, Sao Sao Đát (Mỹ Nhân, Moah Moah) Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đô Thị
  • Nguồn:Edit : Magic Bean
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:2882
Truyện Mỹ Nhân, Sao Sao Đát (Mỹ Nhân, Moah Moah) của tác giả Tiếu Mị Mị thuộc thể loại đam mỹ, đô thị. Thật sự thì cậu vốn chỉ là phối âm của truyện ngôn tình nay lại chuyển sang chiến trường của truyện đam mỹ không chỉ vậy mà còn đổi luôn tên nick là thành Cố Tả Ý, nhưng cậu quyết không chịu nói ra nguyên nhân. 

Vốn là Tam công tử biến thành Cố mỹ nhân, mỹ nhân gì gì đó, luôn là điều quần chúng thích nghe ngóng. 

Vì thế đây là một ngạo kiều thụ phản ứng chậm, như thế nào bị phúc hắc công ăn từ từ chuyện xưa.