Mỹ Nhân Như Họa

Mon, 03 Apr 2017 23:06:18 +0700

Mỹ Nhân Như Họa

Mỹ Nhân Như Họa Review Rating: 7.00 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Mỹ Nhân Như Họa của tác giả Túc Mễ Xác là một truyện ngôn tình cổ đại - sủng, ngọt. Thẩm Họa, con gái Thẩm gia dòng dõi nghèo túng, da trắng mỹ mạo, có tri thức hiểu lễ nghĩa, sau khi vào kinh ăn nhờ ở đậu tại ngoại tổ phụ hầu phủ Tiêu thị.

Vốn định năm cập kê an an ổn ổn xuất phủ gả người thanh quý, nhưng ai biết lại bị biểu ca tướng quân quan phu (góa vợ) nhìn chằm chằm, đến cả con trai phá hoại kia nhà hắn cũng cùng nhau quấy lấy theo.