Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Tue, 21 Nov 2017 13:12:03 +0700

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy Review Rating: 7.83 out of 10 based on 3 reviews. 0
Cậu không phải là kỵ sĩ của tớ, tớ cũng không phải là công chúa của cậu.

Chúng ta là tảng đá cheo leo làm chỗ dựa cho nhau, là hai ngọn cây có bộ rễ quấn chặt nhau.

"Mạng của tớ không đáng giá."

"Nhưng đối với tớ là vô giá."

Học sinh tốt và một cô nàng hư hỏng.

Từ vườn trường đến đi làm, từ đồng phục đến áo cưới.

Nhân vật chính: Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì