Một Lần Nữa Làm Chồng Em

Fri, 12 Oct 2018 18:25:58 +0700

Một Lần Nữa Làm Chồng Em

Một Lần Nữa Làm Chồng Em Review Rating: 6.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Đã qua 5 năm rồi kể từ ngày cô và hắn kết hôn.

Thật sự quan hệ giữa hai người là hữu danh vô thực khi cô là vợ hắn nhưng chỉ theo nghĩa trên giấy hôn thú.

Nhưng cô yêu hắn vì hắn mà chấp nhận hy sinh tất cả...

Còn hắn?

Chỉ xem cô là người ở trong nhà