Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Thu, 05 Oct 2017 11:36:47 +0700

Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu Review Rating: 9.33 out of 10 based on 3 reviews. 0
Nữ phụ: Nhan sắc giá trị cao, gia thế cực tốt, chết sớm! Không biết hên hay xui tự nhiên bị ràng buộc vào một cái hệ thống, gọi là: "Hệ thống tiến công: Nữ phụ phản công"

Tầm Mịch: Đây là cái quái quỷ gì vậy (╯‵□′)╯︵┻━┻ , vì có thể tìm được ký ức để quay trở về thế giới của mình, Tầm Mịch phải xuyên đến các thế giới để hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao.

Vị hôn phu bị đoạt? Bị gia tộc vứt bỏ? Tiền đồ bị hủy? Thanh danh bị vấy bẩn?

Không sao, xoay người đi ôm đùi vàng, xưng bá thiên hạ, ngược tra, vả mặt, vĩnh viễn không lo bị đói.