Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Sun, 17 Dec 2017 21:16:13 +0700

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss Review Rating: 7.50 out of 10 based on 3 reviews. 0
Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss của tác giả Quân Sanh thuộc thể loại ngôn tình, đô thị, khoa huyễn, dị giới, huyền huyễn, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, mạt thế, sủng. Vì truy tra ra giết hại hung thủ chính mình, Hạ Diệc Sơ cùng Hệ thống 233 làm hiệp nghị, nàng xuyên qua các thế giới đi hoàn thành nhiệm vụ, mà Hệ thống 233 sẽ trợ giúp nàng trở lại thế giới của mình.

Chỉ là, Hạ Diệc Sơ ở trên đường làm nhiệm vụ, thường xuyên sẽ đụng tới một cái Boss bị hắc hóa, một lời không hợp liền đông lạnh không khác gì một tảng bang di động, làm đóng băng đủ loại, đa dạng, còn nói tốt thi nắm tay cười nói vui vẻ