Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký Được 6.50/10 từ 2 phiếu bầu.

Câu chuyện xoay quanh nữ chính được cơ hội xuyên không vào không gian mà còn được làm nữ vương ở thế giới đó. Truyện dành cho những sắc nữ,mà sắc nữ đương nhiên cũng chào đón các sắc nam:)))).

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký (0)