Mẫu Đơn, Xin Đừng Khóc

Thu, 11 Oct 2018 17:08:04 +0700

Mẫu Đơn, Xin Đừng Khóc

Mẫu Đơn, Xin Đừng Khóc Review Rating: 0.00 out of 10 based on 0 reviews. 0


Tình yêu giữa hai người lại thuốc hai quốc gia đối địch nhau, giữa nợ nước tình yêu sẽ chọn như thế nào?

"Ta và nàng, vốn không có phận, chỉ một chữ duyên, làm sao có thể níu giữ?"

Kết thúc tùy theo cảm nhận của mỗi người mà sẽ là HE hay SE.