Marvel Chi Thần Thoại Gen

Tue, 20 Nov 2018 01:05:09 +0700

Marvel Chi Thần Thoại Gen

Marvel Chi Thần Thoại Gen Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Thể loại: dị năng, xuyên không.

Nội dung câu chuyện được tác giả về cuộc phiêu lưu của các nhân vật chính man theo bàn tay bàn mà xuyên vào thế giới của những Marvel mà trong tay  Kayle thì  mở ra vô cùng vô tận các loại gen bước lên con đường trang bức.

Ps: truyện đầu tay mong mọi người ủng hộ nhiều hơn.