Ly Hôn Rồi Sủng

Sat, 21 Apr 2018 21:20:42 +0700

Ly Hôn Rồi Sủng

Ly Hôn Rồi Sủng Review Rating: 9.58 out of 10 based on 6 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Teen
  • Nguồn:Niep_Niep
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:26068
Truyện ngược, sủng, He

Cô nói: Anh chỉ nhìn thấy em cười nên đâu biết rằng sau bóng lưng kia chính là em đang khóc.

Hắn nói: Cũng chỉ vì em luôn tươi cười nên anh mới cho rằng em chính là không quan tâm anh đang đi cùng với người phụ nữ khác, và em không yêu anh.

Và vì thế, hai người mới chia ly, và vì thế hai người đã bỏ lỡ những tháng năm lẽ ra phải là hạnh phúc...