Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Tue, 14 Mar 2017 22:29:49 +0700

Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi Review Rating: 8.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi của tác giả Sanh Lạc Lạc là mộ truyện thuộc thể loại truyện ngôn tình mạt thế, zombie, dị năng, HE.

Nhặt được một Zombie, ngốc manh đủ ba trăm sáu mươi kiểu, muốn loại nào có ngay loại ấy.
Lúc nguy hiểm thì cô nói : "Anh lên trước, tôi bọc hậu!"
Lui về sau thì cô nói: "anh đánh, tôi che!"
Khi chiến đấu, cô ra hiệu: "Tôi không được tôi đánh không nổi! Tôi áp sát!"