Lung Văn Song Bức Ngọc

Wed, 13 Jun 2018 09:08:53 +0700

Lung Văn Song Bức Ngọc

Lung Văn Song Bức Ngọc Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Lung Văn Song Bức Ngọc của tác giả Bí Mật Đà Điểu thuộc thể loại đam mỹ. Nói đến đêm 30 trừ tịch, nhất định là phải rũ sạch sẽ toàn bộ xui xẻo của năm cũ. 

Ngẫm lại bản thân mình cũng đường đường là một sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy, mở tiệm buôn bán đồ cổ một năm nay tuy chẳng kiếm được bao nhiêu tiền nhưng cũng không khiến bản thân chết đói, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, nói gì thì nói cũng không đến mức phải đem đầu treo ở thắt lưng mà đi đổ đấu.

Chú ba nói mạng của tôi không đủ vững, mấy lần xuống đấu mà vẫn còn sống trở ra chỉ thuần túy là dựa vào vận khí.