Luân Hồi Có Hạn

Wed, 15 Nov 2017 10:00:29 +0700

Luân Hồi Có Hạn

Luân Hồi Có Hạn Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Trinh Thám
  • Nguồn:Editor: Nhất Tiếu Nại Hà
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:132
Bốn người là bạn bè, là người yêu. Nhưng vì sao khi tận thế xảy đến, zombie hoành hành, tình hình rối loạn, mọi thứ lại dấy lên nhiều điểm khả nghi?

Tôi có thể hoàn toàn tin tưởng cậu không?

Tôi còn ai để trông cậy vào đây?

Đường sống ở chốn nào?

Tôi không biết.