Long Luyến Long (Rồngxrồng)

Sun, 27 May 2018 17:40:43 +0700

Long Luyến Long (Rồngxrồng)

Long Luyến Long (Rồngxrồng) Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Long Luyến Long (RồngxRồng) của tác giả Nằm úp sấp nằm úp sấp thuộc thể loại đam mỹ cổ đại. Hắn đồng ý xuyên không chỉ vì ham ăn. 

Tỷ phu nói xuyên về đường triều mà ta lại đến Thánh Hướng 

Không sao, có ăn là được 

Cả hai một ở tương lai một ở quá khứ cuối cùng cũng gặp được người định mệnh. 

Trời định Cô Tinh bạn tử thành thiên 

Ban thưởng tử hiên càng thời không 

Kinh thế chi luyến Tường Long bảo 

Khóa thế nhân duyên long luyến long