Lời Nói Đùa

Lời Nói Đùa Được 7.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Thể loại: Cổ đại, HE, cường cường, chủ công, ngược tra, vạn nhân mê công, trước ngược công sau ngược thụ, đổi thụ.
CP: Công kỹ nam x thụ đại phu
Edit: Is Maria
Beta: Potato
Ảnh banner: MAz, Cordelia, Ani
Ảnh bìa: Cordelia

Giới thiệu:

"Ta từng nói là ta thích ngươi sao?"

"Nếu vậy, ngươi cứ coi như là nói đùa, quên nó đi!"

Chương mới cập nhật Lời Nói Đùa

Danh sách chương Lời Nói Đùa

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Lời Nói Đùa (0)