Loạn Tâm

Tue, 06 Mar 2018 10:19:13 +0700

Loạn Tâm

Loạn Tâm Review Rating: 8.17 out of 10 based on 3 reviews. 0
Trên đời này có hai loại người khó thể tin nhất: thương gia và kỹ nữ.

Miệng lúc nào cũng như được dát mật, thực ra lại toàn độc tố của loài rắn, cốt cũng chỉ để moi bạc của người khác. Trong tất cả các chức nghiệp, đây cũng là hai nghề bị khinh rẻ nhất.

Hắn tình cờ là một thương gia có chút tiếng tăm.

Nàng tình cờ là một kỹ nữ đã quá độ xuân thì.