Livestream Mau Xuyên: Boss Phản Diện Là Nữ Đế

Livestream Mau Xuyên: Boss Phản Diện Là Nữ Đế Review Rating: 9.75 out of 10 based on 2 reviews.
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn Tình , Truyện Xuyên Không
  • Nguồn:Editor: Tiểu Tín
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:363
  • Ngày đăng:
  • Cập nhật:
Đọc truyện
Truyện Livestream Mau Xuyên: Boss Phản Diện Là Nữ Đế của tác giả Đế Cửu Di thuộc thể loại ngôn tình. Câu chuyện kể về việc nữ chính lần lượt xuyên qua không gian trong các truyện vào giải quyết các tra nam tiện nữ.

Đầu trang của nữ vương kiêu ngạo xinh đẹp, thánh linh tàn nhẫn của vườn trường, bạo sủng cường phi bễ nghễ, bạo quân lãnh khốc quyền ngự thiên hạ.

Đều là cô ấy! Ngọc diện thư sinh huyết tẩy giang hồ, ác thiếu đế quốc tà mị tuỳ tiện phóng túng, ma đế cuồng ngạo điên đảo chúng sinh, gian thần họa thủy phúc hắc yêu nghiệt. Đều là anh ấy! Khi cô đem tra nam tiện nữ ngược thành chó, gặp được anh.

Danh sách chương Livestream Mau Xuyên: Boss Phản Diện Là Nữ Đế

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Livestream Mau Xuyên: Boss Phản Diện Là Nữ Đế (0)