Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Sun, 27 May 2018 12:49:43 +0700

Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu Review Rating: 6.88 out of 10 based on 4 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Tiên Hiệp
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:1650
Truyện Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu của tác giả Hắc Vân thuộc thể loại tiên hiệp. Đó giờ chỉ nghe nữ nhi xuyên không qua thế giới mới, khiến nhân loại đảo điên vì tình ái. Ai ngờ hắn, Lưu Vũ đây, cũng có cái dịp mua được một miếng ngọc bội mà xuyên qua một thế giới dị thường đầy pháp thuật và khí lực.

Không còn cách trở về, lại gặp toàn cao nhân với pet hiếm quanh quẩn, thêm dàn harem nữa là đẹp! Lưu Vũ quyết định làm bá chủ một phương, báo nợ ân tình, vang danh thiên hạ.