Liêu Thần

Thu, 14 Sep 2017 09:58:50 +0700

Liêu Thần

Liêu Thần Review Rating: 8.00 out of 10 based on 2 reviews. 0
có một ngày bỗng nhiên Trì An phát hiện một, bạo quân tổng tài đáng sợ trong mắt tất cả mọi người ở công ty đang si mê cô.

Quả thực không còn gì có thể đáng sợ hơn.

Hơn nữa hắn không chỉ là một cây si, mà đôi khi còn nói những lời quái lạ, đầy mùi động dục!

Rốt cuộc cô đã làm gì khiến hắn hiểu lầm như thế này? Cô sửa có còn kịp không? QAQ

Trì An: Nghe nói nam diễn viên trong thế giới mau xuyên bị cô công lược (tấn công chiếm đóng) đã phản xuyên đến đây, mỗi ngày đều yêu cầu cô công lược, làm sao bây giờ? Đang online chờ câu trả lời, rất cấp bách.