Kinh Thế Độc Hậu: Ác Lang Thiếu Dạy Dỗ

Kinh Thế Độc Hậu: Ác Lang Thiếu Dạy Dỗ Review Rating: 7.50 out of 10 based on 1 reviews.
Đọc truyện


Nàng nói, ta là tiên. Ta nói, nàng là ma. Tiên, ma đã định không thể ở cùng nhau. Như vậy, ta nguyện vì nàng, nhập vào ma đạo.

*Võ lâm chí tôn:

Nàng nói, ta chỉ biết đến thiên hạ, lại không biết, ta nguyện ý dùng toàn bộ thiên hạ, để bảo hộ nàng!

Còn có: vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, tộc trưởng thế gia, thiết huyết chiến thần...

Nàng cùng bọn họ, vốn dĩ là không nên gặp, vốn là lợi dụng lẫn nhau.

Xoay người lại, là ai, sẽ cùng nữ tử này đi từng bước lên đỉnh chí cao vô thượng, sóng vai ngạo thị thiên hạ?

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Kinh Thế Độc Hậu: Ác Lang Thiếu Dạy Dỗ (0)