Kiếm Phá Thương Khung

Sun, 29 Oct 2017 08:58:01 +0700

Kiếm Phá Thương Khung

Kiếm Phá Thương Khung Review Rating: 8.96 out of 10 based on 347 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Tiên Hiệp
  • Nguồn:Sáng Tác
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:367102
Thanh Phong một thanh niên sống tại địa cầu bị bệnh hôn mê sau khi tỉnh lại bỗng thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc.

Thiên Không Đại Lục rộng lớn vô bờ, cường giả lớp lớp sát khí tung hoành. Làm sao để có thể sinh tồn nơi luật pháp là thực lực.

Kiếm Phá Thương Khung ước định là một bộ tiểu thuyết tiên hiệp rất dài, được chia làm bốn thế giới. Phàm giới, Tiên giới, Thần giới, Thánh giới. Cảnh giới tu luyện tại phàm giới gồm có chín đại cảnh giới cho ngươi và chín cấp bậc cho yêu. Nhưng khác ở chỗ người không chỉ có đại cảnh giới mà còn có giáp cảnh giới. Đại cảnh giới tu luyện ở người gồm Luyện Thân cảnh, Hồng Mông cảnh, Thiên Địa cảnh, Hải Dương cảnh, Tự Nhiên cảnh, Tiên Thiên cảnh, Thiên Thần cảnh, Hỗn Độn cảnh, Bán Tiên. Trong chín cảnh giới Luyện Thân cảnh chia làm ba giai đoạn. Luyện Khí kỳ, Luyện Thể kỳ, Luyện Mạch kỳ. Bắt đầu từ Hồng Mông cảnh, phân chia giai đoạn cảnh giới là bốn gai đoạn, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, đỉnh phong. Mỗi trọng thiên được phân chia làm ba tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cũng bắt đầu từ Hồng Mông cảnh, sau giai đoạn đỉnh phong, sẽ có một giáp cảnh giới.

Giáp cảnh giới ở đây không thuộc cảnh giới trước, cũng không thuộc cảnh giới sau. Nhưng tên của nó được là lấy từ hai chữ ngẫu nhiên của cảnh giới trước và sau. Hồng Mông cảnh, Thiên Địa cảnh, giáp cảnh giới của nó sẽ là Hồng Thiên cảnh. Thiên Địa cảnh, Sơn Hà cảnh, giáp cảnh giới sẽ là Thiên Sơn cảnh, Sơn Hà cảnh Hải Dương cảnh, giáp cảnh giới sẽ là Sơn Hải cảnh, Hải Dương cảnh, Tự Nhiên cảnh, giáp cảnh giới là Hải Tự cảnh. Tự Nhiên cảnh, Tiên Thiên cảnh, giáp cảnh giới là Nhiên Thiên cảnh. Tiên Thiên cảnh, Thiên Thần cảnh, giáp cảnh giới là Tiên Thần cảnh, Thiên Thần cảnh, Hỗn Độn cảnh, giáp cảnh giới là Thiên Độn cảnh. Từ Hỗn Độn tới Bán Tiên không có giáp cảnh giới, bởi vì trên thực tế Bán Tiên chính là một cái giáp cảnh giới, là cảnh giới ngăn cách giữa tiên và phàm. Võ giả phàm giới khi vượt qua bán tiên, liền chính thức trở thành tiên, lúc này sẽ lên tiên giới.

Lại nói về giáp cảnh giới, giáp cảnh giới là một cảnh giới đặc biệt. Tỷ như Hồng Mông cảnh và Thiên Địa cảnh là hai mảnh đất liền, ở giữa chúng là một con sông, muốn đi từ bên này qua bên kia, tất nhiên phải bắc một cây cầu, khi đặt chân lên cây cầu chính là giáp cảnh giới. Giáp cảnh mạnh hơn cảnh giới trước rất nhiều, nhưng ngược lại không phải đối thủ của cảnh giới sau. Về phần yêu thú, chín cấp bậc của chúng chỉ đơn giản từ một đến chín, mỗi bậc tương đương với một cảnh giới của võ giả. Bên trên chính là phân cấp tu luyện của phàm giới. Tiếp theo là phân cấp tu luyện tại tiên giới. Bắt đầu từ tiên giới chỉ có đại cảnh giới, không có giáp cảnh giới. Tiên giới bao gồm chín đại cảnh giới.

Nhập Tinh cảnh, Ngộ Tinh cảnh, Chuyển Tinh cảnh, Thần Tinh Cảnh, Thiên Tinh cảnh, Tinh Không cảnh, Huyền Tinh cảnh, Tinh Hà cảnh, Siêu Tinh cảnh, Không Tinh cảnh. Mỗi một tinh cảnh chia làm bốn giai đoạn, nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, viên trọng( viên mãn) Mỗi một trọng chia làm ba tiểu cảnh giới nhỏ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Phân cấp tu luyện Thần giới. Thần giới cũng có chín đại cảnh giới. Nhập Thần, Ngộ Thần, Ngụy Thần, Tạo Thần, Hư Thần, Đạo Thần, Chư Thần, Chủ Thần, Chân Thần. Mỗi đại cảnh giới thần chia làm bốn bậc, hạ vị, trung vị, thượng vị, đỉnh vị. Mỗi một vị chia làm ba tiểu cảnh giới nhỏ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Thánh giới bao gồm mười ba đại cảnh giới. Nhập Thánh, Ngộ Thánh, Tạo Thánh, Tiểu Thánh, Đại Thánh, Phá Thánh, Tụ Thánh, Hạ Thánh, Trung Thánh, Thượng Thánh, Thánh Vương, Thánh Hoàng, Thánh Đế. Mỗi một thánh cảnh chia thành bốn giai đoạn, hạ vị, trung vị, thượng vị, kết vị. Mỗi một vị có ba tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Ở tiên giới yêu thú gọi là tiên thú, thần giới là thần thú, thánh giới là thánh thú. Võ giả bao nhiêu cảnh giới thì chúng có bao nhiêu cấp bậc. Tỷ như tiên thú cấp một, tiên thú cấp hai....thánh thú cấp một, thánh thú cấp hai. Ở phàm giới và tiên giới, ngoài cảnh giới chính kể trên, còn rất nhiều thể loại tu luyện khác như ma tu, đạo tu, kiếm tu, dị tu....vvv