Kiếm Phá Thương Khung

Kiếm Phá Thương Khung Review Rating: 8.94 out of 10 based on 353 reviews.
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Tiên Hiệp
  • Nguồn:Sáng Tác
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:384487
  • Ngày đăng:
  • Cập nhật:
Đọc truyện
Thanh Phong một thanh niên sống tại địa cầu bị bệnh hôn mê sau khi tỉnh lại bỗng thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc.

Thiên Không Đại Lục rộng lớn vô bờ, cường giả lớp lớp sát khí tung hoành. Làm sao để có thể sinh tồn nơi luật pháp là thực lực.

....

Kiếm Phá Thương Khung ước định là một bộ tiểu thuyết tiên hiệp rất dài, được chia làm bốn thế giới. Phàm giới, Tiên giới, Thần giới, Thánh giới.

Cảnh giới tu luyện tại phàm giới gồm có chín đại cảnh giới cho người và chín cấp bậc cho yêu. Đại cảnh giới tu luyện ở người gồm:

Luyện Thân cảnh, Hồng Mông cảnh, Thiên Địa cảnh, Hải Dương cảnh, Tự Nhiên cảnh, Tiên Thiên cảnh, Thiên Thần cảnh, Hỗn Độn cảnh, Bán Tiên.

Trong chín cảnh giới, Luyện Thân cảnh chia làm ba giai đoạn. Luyện Khí kỳ, Luyện Thể kỳ, Luyện Mạch kỳ.

Bắt đầu từ Hồng Mông cảnh, phân chia giai đoạn cảnh giới là bốn gai đoạn, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, đỉnh phong. Mỗi trọng thiên được phân chia làm ba tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cũng bắt đầu từ Hồng Mông cảnh, sau giai đoạn đỉnh phong, sẽ có một giáp cảnh giới.

Sau Hồng Mông cảnh là Hồng Thiên cảnh. Sau Thiên Địa cảnh là Thiên Sơn cảnh.

Sau Sơn Hà cảnh là Sơn Hải cảnh. Sau Hải Dương cảnh.là Hải Tự cảnh. Sau Tự Nhiên cảnh, là Nhiên Thiên cảnh.

Sau Tiên Thiên cảnh là Tiên Thần cảnh. Sau Thiên Thần cảnh, Thiên Độn cảnh. Từ Hỗn Độn tới Bán Tiên không có giáp cảnh giới, bởi vì trên thực tế Bán Tiên chính là một cái giáp cảnh giới, là cảnh giới ngăn cách giữa tiên và phàm. Võ giả phàm giới khi vượt qua bán tiên, liền chính thức trở thành tiên, lúc này sẽ lên tiên giới.

. Về phần phân cấp yêu thú, chín cấp bậc của chúng chỉ đơn giản từ một đến chín, mỗi bậc tương đương với một cảnh giới của võ giả.

Bắt đầu từ tiên giới chỉ có đại cảnh giới, không có giáp cảnh giới. Tiên giới bao gồm chín đại cảnh giới.

Nhập Tinh cảnh, Ngộ Tinh cảnh, Chuyển Tinh cảnh, Thần Tinh Cảnh, Thiên Tinh cảnh, Tinh Không cảnh, Huyền Tinh cảnh, Tinh Hà cảnh, Siêu Tinh cảnh, Không Tinh cảnh. Mỗi một tinh cảnh chia làm bốn giai đoạn, nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, viên trọng( viên mãn)

Mỗi một trọng chia làm ba tiểu cảnh giới nhỏ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ.

Phân cấp tu luyện Thần giới.

Thần giới cũng có chín đại cảnh giới. Nhập Thần, Ngộ Thần, Ngụy Thần, Tạo Thần, Hư Thần, Đạo Thần, Chư Thần, Chủ Thần, Chân Thần.

Mỗi đại cảnh giới thần chia làm bốn bậc, hạ vị, trung vị, thượng vị, đỉnh vị.

Mỗi một vị chia làm ba tiểu cảnh giới nhỏ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ.

Thánh giới bao gồm mười ba đại cảnh giới.

Nhập Thánh, Ngộ Thánh, Tạo Thánh, Tiểu Thánh, Đại Thánh, Phá Thánh, Tụ Thánh, Hạ Thánh, Trung Thánh, Thượng Thánh, Thánh Vương, Thánh Hoàng, Thánh Đế.

Mỗi một thánh cảnh chia thành bốn giai đoạn, hạ vị, trung vị, thượng vị, kết vị.

Mỗi một vị có ba tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ.

Ở tiên giới yêu thú gọi là tiên thú, thần giới là thần thú, thánh giới là thánh thú. Võ giả bao nhiêu cảnh giới thì chúng có bao nhiêu cấp

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Kiếm Phá Thương Khung (46)

Đăng nhập để bình luận
avatar
youlong23:04 23/04/2019
Tác giả có thể đá về thời hiện đại 1 chút không, chánh nhàn chán khi đọc
avatar
Cuồng Kiếm00:04 24/04/2019
Thời hiện đại ko đá đc nha.
avatar
Cuồng Kiếm00:04 24/04/2019
Thời hiện đại ko đá đc nha bạn.
avatar
chinhxenang10:04 21/04/2019
Càng đọc càng nhàm. Mỗi lần tăng cấp độ vẫn giống như ngày mới tu luyện.
avatar
Cuồng Kiếm16:04 21/04/2019
Bạn có thể cho góp ý ko.
avatar
Cuồng Kiếm16:04 21/04/2019
Bạn có thể cho góp ý ko.
avatar
longfacker09:04 19/04/2019
Uk, với cả lời dẫn lặp lại của các chương trước
avatar
Cuồng Kiếm07:04 19/04/2019
Tại lời dẫn nhiều nên thấy ngắn á. Chứ dài hơn 498 mà
avatar
longfacker06:04 19/04/2019
Chương 499 khá ngắn