Kiếm Lai

Sun, 03 Mar 2019 09:34:16 +0700

Kiếm Lai

Kiếm Lai Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Thiên địa mênh mông, vạn vật tồn tại. Ta - Trần Bình An - chỉ với một kiếm, phá thành, chắn sông, hái sao, lấp biển, hàng yêu, diệt ma, phong thần, khai thiên, làm nên tất cả!