Khế Ước Lạc Thiên Giới Một Năm

Thu, 11 Oct 2018 16:37:42 +0700

Khế Ước Lạc Thiên Giới Một Năm

Khế Ước Lạc Thiên Giới Một Năm Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0

Đứng trên sân thượng tầng 100 của khách sạn, ngả mình về phía sau, ông ta rơi xuống.

- Ông vẫn muốn sống mà phải không? Ta sẽ cho ông sống, chỉ cần kí vào khế ước này ông sẽ sống. Kí đi. Kí đi nào. Dùng máu của ngươi điểm chỉ lên đây- một giọng nói man rợn vang lên kèm theo một cuộn giấy lớn. Ông ta cắn đứt tay ấn vào tờ giấy rồi biến mất giữa không trung

....