Kê Kê Phu Phu Abo

Mon, 16 Jul 2018 19:08:29 +0700

Kê Kê Phu Phu Abo

Kê Kê Phu Phu Abo Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Sủng
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:44
Truyện Kê Kê Phu Phu ABO của tác giả Tinh Phân Dữu Tử Trà thuộc thể loại dị giới. Khi gà mái gần như đã tuyệt chủng, bầy gà trống khó mà giao phối, con người sắp mất đi các bé gà bảo bảo, không có trứng gà để ăn! 

Nhưng cũng may xuất hiện chất kích thích ABO, đời sau của chúng kê kê có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, gà sinh trứng, trứng nở gà. 

Chú gà Omega gầy đét chẳng được tích sự gì, hoàn toàn không được hoan nghênh, thậm chí rất khó mang thai, mãi đến một ngày, nó nhặt được một con gà trống Alpha “vừa béo lại vừa mù”.