[Hp Đồng Nhân] Giam Cầm

[Hp Đồng Nhân] Giam Cầm Review Rating: 7.50 out of 10 based on 1 reviews.
Đọc truyện
Mang lại nét tươi mới trong thể loại đồng nhân khiến đọc giả có cảm nhận đầy khác biệt.

Một câu chuyện về chàng phù thủy Harry Potter được viết theo phong cách mới hoàn toàn.

Trích đoạn ngắn:

"Tại sao không thả tôi đi?"

"Bởi vì em là của ta, Harry Potter vĩnh viễn là của Voldemort!"

Chương mới cập nhật [Hp Đồng Nhân] Giam Cầm

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện [Hp Đồng Nhân] Giam Cầm (0)