Hồn Thiên

Hồn Thiên Được 8.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Một thanh niên hiện đại vô tình xuyên đến một thế giới đại lục huyền bí.

May mắn thay, vừa tới dị giới này, hắn có trong tay một kỳ bảo hiếm thấy, sau đó bắt đầu đi lên con đường tu chân, tu tiên vấn đạo.

Cảnh giới: hồn sĩ, hồn binh, hồn sư, hồn tướng, hồn vương, hồn hoàng, hồn đế, hồn thánh.

Hồn mạch:
+ Thiên mạch: khống chế 4 hồn thú.
+ Địa mạch: khống chế 3 hồn thú.
+ Nhân mạch: khống chế 2 hồn thú.
+ Phàm mạch: khống chế 1 hồn thú.

Linh dược, yêu thú, đan dược, binh khí, công pháp, trận pháp được chia theo thứ tự từ cao đến thấp là thiên, địa, huyền, hoàng.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Hồn Thiên (0)