Hỗn Thiên Giới

Wed, 25 Jul 2018 10:23:21 +0700

Hỗn Thiên Giới

Hỗn Thiên Giới Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Hỗn Thiên Giới của tác giả Lạc Kỳ Nam thuộc thể loại tiên hiệp. Theo mọi người hiểu thì hỗn thiên giới là gì? Đó chính là một thế giới hỗn tạp, pha trộn bởi rất nhìu thành phần. 

Ở thời hiện đại thì có một tên du côn Lâm Hoài lại chết trong lúc quay tay, linh hồn xuyên không, bị buộc phải song tu cùng với một tàn hồn thượng cổ,..... Và bắt đầu con đường đạp phá thiên hạ.