Hỗn Loạn Văn Minh

Hỗn Loạn Văn Minh Được 7.50/10 từ 1 phiếu bầu.
Thể loại: huyền huyễn, xuyên không, trọng sinh,hệ thống ...

Không biết khi nào mà nhân sinh luôn tâm tâm niệm niệm kính trọng thần linh, cũng không ai biết được nguồn gốc của hai từ vũ trụ là bắt nguồn từ đâu?Từ ngàn xưa thì  mọi sự đều  chỉ có một kết quả đó là: "Nghịch thần tất bại". Chưa ai từng thắng được thần linh cả. Thế nhưng "họ" chưa bao giờ từ bỏ! Vẫn quyết tâm tiến tới, không hề lui bước... Chính vào thời khắc này, cơ hội chuyển mình đã tới.

- "hắn là hy vọng đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất của loài người".

- "Hắn là linh hồn hoàn mỹ đầu tiên tìm đến được chủ thể".

- "Hắn chính là kẻ có thể thay đổi vận mệnh hẩm hiu của nhân loại".

Hắn Là Kẻ Diệt Được Thần.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Hỗn Loạn Văn Minh (0)