Hoành Tảo Hoang Vũ

Wed, 23 Jul 2014 00:00:00 +0700

Hoành Tảo Hoang Vũ

Hoành Tảo Hoang Vũ Review Rating: 7.54 out of 10 based on 60 reviews. 0
Hệ thống cấp bậc tu luyện, chuyển map đều tự nhiên một mạch thông suốt, không có đợi đến max level ở map cũ mới thả ra level mới, dẫn đến xung đột lung tung (như bộ Vô hạn đan điền, mấy quyển đầu hay thế mà đến sau mới bổ sung thêm level+item, làm xung đột rối tung cả lên).

Lâm Lạc căn cốt yếu kém, 17 tuổi mới kích hoạt được 3 khiếu huyệt nhưng bỗng một ngày hắn ta bị một cái đỉnh từ trên trời rơi trúng đầu biến thành trò cười của cả gia tộc nhưng từ đó hắn lại gặp được thiên đại kỳ ngộ mờ ra cho hắn một con đường thông thiên. Kết cấu truyện Hoành Tảo Hoang Vũ là thế giới liền một mạch, ngay ban đầu là các mảnh đại lục, hành tinh, tinh hệ, thần giới.

Toàn bộ được vẽ hoàn chỉnh từ giữa truyện, đến cuối còn phá vỡ Thần giới nhảy sang một chỗ khác không rõ, nhưng lướt qua để quay về, coi như phần mở rộng cho người đọc tự tưởng tượng ! Gia tộc do hắn một tay chống đỡ gia tộc lên, nhưng ngay từ đầu là loại bỏ những "thành phần không ổn định" ra để tái cấu trúc gia tộc ổn định.