Hoàng Hôn Tan Vào Nước

Sat, 14 Oct 2017 10:14:26 +0700

Hoàng Hôn Tan Vào Nước

Hoàng Hôn Tan Vào Nước Review Rating: 9.50 out of 10 based on 2 reviews. 0
Nam chính: Ngọc Thanh Chân Đế Hi Hiên; nữ chính: Mộ Vân.

Giới thiệu:

Sự ra đời của một thanh bảo tiễn thượng cổ sắc nhọn ngàn năm

Sự biến mất của một chiếc bát kính nguyệt che cả đất trời

Dẫn đến trận chiến lại một lần nữa xảy ra giữa hai giới thần – ma, lưu lại một mối tình sâu đậm khắc cốt ghi tâm...

Nếu nàng có thể quay đầu nhìn lại,

Cho dù có phải từ bỏ ba ngàn năm đạo hành cũng không tiếc nuối...