Hoa Thị Chiêu Nguyệt

Mon, 21 Aug 2017 11:30:23 +0700

Hoa Thị Chiêu Nguyệt

Hoa Thị Chiêu Nguyệt Review Rating: 7.25 out of 10 based on 4 reviews. 0
Là đích nữ thế gia duy nhất của Đại Lương trong một trăm năm qua, có một tổ phụ làm Thái Sư, một bà cô làm Thái hậu, một ngoại tổ phụ làm Quốc công, một ngoại tổ mẫu làm Đại trưởng Công chúa, một phụ thân làm Tuần phủ, một mẫu thân làm Quận chúa, một di mẫu làm Quý phi. . . . . .

Từ khi mới lọt lòng, Hoa Mộ Dao đã được định trước là cả đời vinh diệu.

Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, sau khi vào cung, trải qua ngày thứ ba lại mặt, nàng là yêu nghiệt bị con dân Đại Lương chỉ trích, nàng là kiều nữ được Hoa gia nâng niu như châu báu, nàng là hậu phi duy nhất cùng Đế Vương hợp táng.

Chúng ta hãy cùng đi vào câu chuyện của nàng, lắng nghe một giai thoại về tình yêu và thù hận chốn cung đình rung động đến tận tâm can.