Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Tue, 28 Aug 2018 10:25:10 +0700

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? Review Rating: 8.50 out of 10 based on 3 reviews. 0
Truyện Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không? của tác giả Phong Vân thuộc thể loại ngôn tình. Tiểu Vũ có xuất thân vô cùng cao quý khi nàng là đại tiểu thư của phù thừa tướng, phụ thân phụ thân cao như trời, lại có mẫu thân xuất thân là đích nữ danh môn thế gia, nàng sớm là đứa trẻ được bao bọc trong cẩm y ngọc thực. 

Nhưng đến một ngày, Tam đệ đệ của nàng xuất hiện. 

Tuy nhiên rất nhanh sau đó thì nàng không còn thất  đệ đệ không cùng mẹ ấy của nàng biến mất... Mẫu thân của nàng, vì sao lại bị đánh?