Hồ Nữ

Sun, 17 Sep 2017 22:25:39 +0700

Hồ Nữ

Hồ Nữ Review Rating: 9.50 out of 10 based on 6 reviews. 0
Truyện Hồ Nữ của tác giả Dịch Ngũ thuộc thể loại tu tiên, xuyên sách, ngọt sủng văn, song xử, 1V1. Nam thần của ta sao có thể để ngươi nhúng chàm?

Biện pháp bảo vệ tốt nhất là chiếm nam thần làm của riêng như trong ép yêu 100 ngày.

Tiên quân sờ lỗ tai của tiểu hồ ly hỏi,

Tuyết Hoa, truyện ngươi thích hồ ly đực như thế nào ?

Tiểu hồ ly liếc nhìn đám hồ ly tinh đực trước mặt, trong lòng suy nghĩ xem làm sao có thể đẩy ngã tiên quân đây.