Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Sun, 19 Nov 2017 14:56:26 +0700

Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo Review Rating: 7.17 out of 10 based on 59 reviews. 0
Năm năm trước, cô buộc phải gả vào danh gia bậc nhất Bắc Thành - Hoắc gia.

Bữa tiệc đính hôn, lại bị bạn thân xông lên sân khấu xé lễ phục của cô, làm lộ dấu hôn loang lỗ khắp người.

Năm năm sau, người đàn ông hại cô thân bại danh liệt, lại phí hết tâm tư khi dễ cô, mưu toán phong bế cô.

Nhưng là... bắt đầu từ lúc nào, đã thay đổi tất cả mọi thứ?

Cô bị cảm, ngoài miệng anh mắng cô 'đáng đời', nhưng đôi tay lại không nghe lời tự đi nấu canh gừng cho cô!

Cô bị thương, ngoài miệng anh nói cô bị 'báo ứng', nhưng lại ngấm ngầm tự tay xử lý tất cả vết thương cho cô!

Rõ ràng là muốn cô chủ động cầu xin anh tha thứ, nhưng cuối cùng lại biến thành chủ động tỏ tình với cô!

Gặp quỷ! Người phụ nữ này, cuối cùng đã cho anh uống thuốc mê gì đây?