Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích Review Rating: 7.70 out of 10 based on 5 reviews.
Đọc truyện
Truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích của tác giả Mặc Linh thuộc thể loại ngôn tình. Khi boss trùm biến thành người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không cùng với trọng sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? 

Một phó bản cực kỳ khó đã mở ra. Nhân vật chính trọng sinh: Hãy để ta chết đi, ta không muốn sống lại! 

Nhân vật chính xuyên không: Ta muốn về, ta không cần xuyên đến nơi này!

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích (1)

Đăng nhập để bình luận
avatar
Có Một Không Hai14:04 22/04/2019
Khi nào có chương mới z