Hệ Thống Trang Bức Vả Mặt Tối Cường Tiên Giới

Tue, 06 Dec 2016 12:34:47 +0700

Hệ Thống Trang Bức Vả Mặt Tối Cường Tiên Giới

Hệ Thống Trang Bức Vả Mặt Tối Cường Tiên Giới Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Tiên Hiệp
  • Nguồn:Sưu Tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:541
Truyện Hệ Thống Trang Bức Vả Mặt Tối Cường Tiên Giới của tác giả Bố Y là một tác phẩm huyền huyển rất hay. Năm đó nếu ka đây không trang bức như vậy thì chú chỉ là một con tê tê thôi.

Tiên tử, tại hạ cam đoan rằng nếu theo tại hạ thì nàng sẽ trở thành truyền kỳ. Thân mặc Đường Nghê giáp đầu mang nón lá...Vô Tận Chi Nhận nơi tay trái, Tru Tiên Thần Kiếm nằm tay phải...

Một mình quét ngang Tu tiên giới. Đường rộng mênh mang, trang bức chính là bạn ka. Từ Khuyết bước lên con đường trang bức, mỗi ngày không trang bức thì cũng đi trên con đường trang bức...