Hệ Thống: Tổ Tiếp Nhận Thế Thân Bi Kịch Phát Sinh Phía Trước

Đọc truyện
Thể loại: Mau xuyên, hệ thống, H+, thế thân,...

Nếu trong phim có những cảnh diễn nguy hiểm như võ thuận, cưỡi ngựa, múa kiếm, nhảy lầu,...cần những diễn viên thay thế chuyên nghiệp đảm nhận thì trong hiện thực cũng có những sự cố ngoài ý muốn, những bi kịch phát sinh và cũng sẽ có người chuyên nghiệp xử lý và giải quyết.

Hệ thống số hiệu 1196 chuyên tiếp nhận nhiệm vụ thế thân cho cố chủ, thay cố chủ trải qua những chuyện bất ngờ không mong muốn, xử lý ổn thoả và sẽ được trả thù lao tương xứng.

Hoan nghênh các bạn đến với Tổ hệ thống tiếp nhận thế thân bi kịch phát sinh phía trước!

Chương mới cập nhật Hệ Thống: Tổ Tiếp Nhận Thế Thân Bi Kịch Phát Sinh Phía Trước

Danh sách chương Hệ Thống: Tổ Tiếp Nhận Thế Thân Bi Kịch Phát Sinh Phía Trước

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Hệ Thống: Tổ Tiếp Nhận Thế Thân Bi Kịch Phát Sinh Phía Trước (0)