Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Sat, 17 Nov 2018 01:58:34 +0700

Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính Review Rating: 9.50 out of 10 based on 2 reviews. 0
Thể loại: tiên hiệp. kiếm hiệp, huyền huyễn, xuyên không, dị giới, hệ thống

Nội dung chính của câu chuyện nói về việc nhân vật chính xuyên qua dị giới mang theo bên mình hệ thống. sức mạnh vượt trội nhưng không quá đà.

Do lần đầu sáng tác nên anh en thông cảm.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.