Hệ Thống Nữ Phụ

Fri, 20 Jan 2017 23:22:54 +0700

Hệ Thống Nữ Phụ

Hệ Thống Nữ Phụ Review Rating: 7.36 out of 10 based on 7 reviews. 0
Truyện Hệ Thống Nữ Phụ của tác giả Muội Giấy Khẩu Vị Nặng là một câu truyện ngôn tình nữ phụ hào môn, ngưu lang, bao nuôi, cấm luyến, giới giải trí, khoa huyễn, cán bộ cao cấp,. . . 

Ngữ Kỳ là một nữ phụ độc ác. Công việc cụ thể của cô là lần lượt xuyên qua từng quyển tiểu thuyết để đóng vai nhân vật nữ phụ ác độc có cùng tên. Nghề nữ phụ độc ác chuyên nghiệp cũng cần phải rèn luyện hàng ngày!