Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Mon, 15 Oct 2018 09:13:45 +0700

Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Hệ Thống Của Tôi Là Nữ Review Rating: 5.50 out of 10 based on 2 reviews. 0


Hoàng Gia Phong vốn là một game thủ, không bao giờ nghĩ rằng mình lại bị sét đánh vào một lần chơi game.

Tuy nhiên lại có được Hệ thống nữ...

Truyện đầu tay của tác giả mong anh em thông cảm.