[Hệ Liệt Những Truyện Ngắn Bình Thường Đã Kết Thúc] Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy

  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:Editor: Miêu~~
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:132
  • Ngày đăng:
  • Cập nhật:
Đọc truyện
Truyện [Hệ Liệt Những Truyện Ngắn Bình Thường Đã Kết Thúc] Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy của tác giả Lữ Thiên Dật là một truyện đam mỹ nguyên sang – thuần yêu – giá không lịch sử – tình yêu.

Một giấc tỉnh lại, Lâm Nhiễm phát hiện mình bất hạnh xuyên việt thành tiểu thiếp thứ mười tám của Ma Giáo giáo chủ. Càng không may là thân phận thật sự của mình là một bộ khoái, gả cho giáo chủ là để tìm tòi tình báo.

Chương mới cập nhật [Hệ Liệt Những Truyện Ngắn Bình Thường Đã Kết Thúc] Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện [Hệ Liệt Những Truyện Ngắn Bình Thường Đã Kết Thúc] Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy (0)