Hầu Môn Kiêu Nữ

Wed, 28 Jun 2017 22:47:04 +0700

Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ Review Rating: 6.80 out of 10 based on 5 reviews. 0
Truyện Hầu Môn Kiêu Nữ  của tác giả Đào Lý Mặc Ngôn là truyện ngôn tình cổ đại, nữ phụ. Nữ chính cực kỳ thông minh, tính cách độc đáo. Có 1 nhà cực phẩm không thể cực phẩm hơn. Nam chính khiếp trước ác tâm tàn nhẫn vô cùng, nhưng kiếp này... Nữ phụ chỉ tóm gọn trong ba chữ "không biết sống".

Phụ thân ham chơi, mẫu thân keo kiệt, tham bạc, ca ca là hoàn khố công tử, mê sắc. Khương Lộ Dao hối hận vạn lần, sao nàng lại xuyên nhầm chỗ, có một nhà cực phẩm như vậy, làm sao có thể vượt khó, hưởng phú quý? Chính kịch, đồng đội quá nát. Phú quý kịch, nàng không có duyên. Tranh đấu kịch, nàng không đủ IQ. Giúp phụ kịch, phụ thân nàng rất nhị hóa ham chơi.