[Harry Poter X Voldemort] Làm Bạn Mà Sinh

Fri, 21 Sep 2018 15:32:08 +0700

[Harry Poter X Voldemort] Làm Bạn Mà Sinh

[Harry Poter X Voldemort] Làm Bạn Mà Sinh Review Rating: 6.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Trong trận chiến cuối cùng, Harry với Voldemort đồng quy vu tận. Sau đó, 2 người bi ai phát hiện mình được trọng sinh, nhưng lại trở thành huynh đệ song sinh với kẻ thù không đội trời chung (2 bạn trở về quá khứ, thay vì Tom Riddle được sinh ra thì trở thành cặp song sinh Tom Riddle và Harry Riddle được sinh ra). Mới đầu, 2 người cũng không chấp nhận được chuyện này và ghét nhau như chó với mèo. Nhưng sau đó, chuyện gì phải đến thì ai cũng biết…..