Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Hành Trình Huyền Thoại (Part 3) Review Rating: 9.50 out of 10 based on 2 reviews.
Đọc truyện
Đây là phần tiếp nối của hai phần trước. Câu chuyện xoay quanh game liên minh huyền thoại, ý tưởng của truyện chính là các nhân vật trong game.

Chương mới cập nhật Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Hành Trình Huyền Thoại (Part 3) (0)