Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Tue, 28 Nov 2017 19:45:23 +0700

Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Hành Trình Huyền Thoại (Part 3) Review Rating: 9.50 out of 10 based on 2 reviews. 0
Đây là phần tiếp nối của hai phần trước. Câu chuyện xoay quanh game liên minh huyền thoại, ý tưởng của truyện chính là các nhân vật trong game.