Hận Này Dằng Dặc Mãi Không Nguôi

Fri, 12 Oct 2018 10:58:52 +0700

Hận Này Dằng Dặc Mãi Không Nguôi

Hận Này Dằng Dặc Mãi Không Nguôi Review Rating: 8.75 out of 10 based on 2 reviews. 0
Lần hồi kinh này là quan tài của Úc Trữ công chúa. Công chúa được gả cho Dịch Vương, vì là Dịch Vương phi nên vốn dĩ công chúa sẽ được chôn cất ở đất phong. Nhưng hoàng thượng nói nàng là công chúa duy nhất, được tiên đế thương yêu hết mực, vì thế sau khi qua đời cũng phải an nghỉ ở hoàng lăng, ở cạnh tiên đế. Dịch Vương đành bất đắc dĩ tuân lệnh, nhưng vì thân mang bạo bệnh, không thể rời giường nên phải để con trai là thế tử Lưu Hi tiễn đưa Úc Trữ công chúa hồi kinh