Hắc Ám Thần Đế

Thu, 26 Jul 2018 10:00:57 +0700

Hắc Ám Thần Đế

Hắc Ám Thần Đế Review Rating: 5.00 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Hắc Ám Thần Đế của tác giả Hắc Đế thuộc thể loại kiếm hiệp. Trong một lần về quê nội thì Lưu Vân lại vô tình nhặt được một đoạn kiếm rỉ sét ở ven hồ và dự tính đem về cho ông nội cậu xem.

Trong đầu cậu cứ nghĩ là đoạn kiếm cùn, ai ngờ nó lại sắt bén vô cùng làm cậu bị thương, máu của Lưu Vân chảy dọc theo đoạn kiếm và Lưu Vân bị hút vào vòng xoáy thời không.

Hệ Thông Tu Luyện: Võ Đồ, Võ Sĩ, Võ Sư, Võ Vương,Võ Hoàng, Võ Tông, Võ Tôn, Võ Thánh, Võ Đế, và được chia thành 10 tầng.