Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ Được 9.25/10 từ 4 phiếu bầu.
Đọc truyện
Thể loại: Đô thị, ngôn tình, sủng.
Nhân vật chính: Nhất Dao, Dụ Dân.

Một câu chuyện ngọt ngào giữa chốn đô thành hoa và nắng, em gặp anh và mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra như thế...

Giữa muôn vàn hoa lệ, gió gặp nắng.

Giữa muôn vàn hoa lệ, nắng gặp hoa.

Giữa muôn vàn hoa lệ, hoa gặp người. 

Giữa muôn vàn hoa lệ, em gặp anh. 

SUMMER

28/01/2020

Chương mới cập nhật Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Danh sách chương Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ (0)